Høj arkitektonisk kvalitet

Arkitektur med mennesket i centrum

Trygge, moderne og hjemlige rammer

Seniorbofællesskabet er opført i en åben karré, der underbygger og styrker de arkitektoniske linjer i Gartnerbyen. Her bliver øjet draget af et tilbagetrukket og samtidig fremskudt udtryk i facaden, hvor materialerne changerer og skaber en spændende facade.

I Gartnerbyens Seniorbofællesskab er det arkitektoniske fokus på trygge, hjemlige og oplevelsesrige rammer med den grønne profil i fokus. Bygningerne har et åbent og indbydende udtryk, og i midten af det hele er det store fælleshus opført. Her er områdets grillpladser, højbede, fortovshaver, grønne gårdrum og væksthuse placeret, der beriger nærområdet og fællesskabet.

 

En levende og bæredygtig havekarré

Arkitekturen er udformet således, at husene, gårdrummet og fælleshuset er opført i robuste materialer, der patinerer smukt. Udtrykket bindes sammen med tegl, der varierer i forskellige naturlige nuancer. Sammen med det grønne gårdrum fremstår området harmonisk og sammenhængende, hvor der er plads til, at beboerne aktivt vælger fællesskabet til og kommer hinanden ved.

Kom til åbent hus